42) Miss România... 1930
Zoica Dona... 1930
Mariana Mirică
... 1932
Lilian Delescu

... 1933
Dina Mihalcea... 1934
Hélène Dona

With autumn in my room

Autumn knocked on my window last night, 
She knocked with fingers of cold rain... 
As usual, she asked, very polite, 
For me to let her in my room, again, 
Then she’ll bring tobacco for my pipe, 
And expensive cigarettes from Rotterdam.

I looked around, I looked inside me: 
The stove is cold, 
The pipe is cold, 
The hand is cold, 
The mouth is cold. 

God! … How could I ever let her go?
If she leaves, who knows how long she’ll be? 
What if this fall, to my shock, 
Autumn will knock 
For the last time at the door of my slum? 
"Donnez-vous la peine d'entrer, Madame..."
And the woman with the eyes of smoke,
Entered, all humble and suspicious, 
Like a prophecy the Sybil spoke...
False and vicious.

She came in… 
And my room in just an instant 
Warmed up like a bread oven, 
With a spiral of smoke in the flue, 
And with the kiss of Autumn, who tomorrow, 
Will die, oh heavens!
Sick with the flu...Cu Toamna în Odaie

Mi-a bătut azi-noapte Toamna-n geam, 
Mi-a bătut cu degete de ploaie... 
Şi la fel ca-n fiecare an, 
M-a rugat s-o las să intre în odaie, 
Că-mi aduce o cutie cu Capstan
Şi ţigări de foi din Rotterdam... 

Am privit în jurul meu şi-n mine:
Soba rece, 
Pipa rece, 
Mâna rece, 
Gura rece, 

Doamne!... Cum puteam s-o las să plece? 
Dacă pleacă, cine ştie când mai vine? 
Dacă-n toamna asta, poate, 
Toamna-mi bate
Pentru cea din urmă oară-n geam? 
"Donnez-vous la peine d'entrer, Madame... "

Şi femeia cu privirea fumurie
A intrat suspectă şi umilă
Ca o mincinoasă profeţie
De Sibilă... 

A intrat... 
Şi-odaia mea-ntr-o clipă
S-a încălzit ca un cuptor de pâine
Numai cu spirala unui fum de pipă
Şi cu sărutarea Toamnei, care mâine
O să moară... vai! 
Bolnavă de grïpă.
... 1906Sources:
Miss România 
Amintiri din Vechiul Regat
A Look at Beauty Contests
Istoria crimelor pasionale: Cazul Liviu Ciulei
Linguistic Treason
Jurnalul „Miss România” 1930 si avatarurile concursurilor de frumuseţe
Cum arata femeia care a castigat titlul de Miss Univers 1929

Un comentariu:

POPULAR POSTS / POSTS POPULAIRES